Villa Waterliefde

  Onthaasten op, aan en in het Friese water        Aansprakelijkheid bij gebruik van de sloepCompensatieregeling:


Deze 'Van Vossen' - sloep staat bekend om zijn betrouwbaarheid in het gebruik en het gebruikersgemak. De kans is klein dat er zich problemen voor kunnen doen bij het varen. Mochten er zich desondanks toch buiten uw schuld technische problemen voordoen gedurende uw verblijf of bij een van uw voorgangers, waardoor u één of meerder dagen geen gebruik kunt maken van de boot dan zullen wij de dagen waarvoor dit geldt compenseren. 

Voor het hoofdseizoen en middenseizoen gelden de volgende compensatietarieven: bij een volle week gaat het dan om €400,- een volle midweek €300 en een vol weekend € 200,- Deze compensatieregeling geldt alleen als de boot bijvoorbeeld voor reparatie afwezig is. Voor weersomstandigheden waardoor u niet kunt varen kunnen wij u niet compenseren. Voor het winterseizoen geldt geen compensatieregeling.

Als vanzelfsprekend spannen wij ons in om de situatie dat u niet kunt varen te voorkomen. Als echte waterliefhebbers beseffen wij de meerwaarde van het gebruik kunnen maken van een bootje. We zullen onze uiterste best doen om u die ervaring aan te kunnen bieden. 


Werkwijze bij schade:


U vaart op eigen risico wat betreft schade aan u zelf, de gehuurde boot, of schade aan derden zoals de boot van derden en de opvarenden. De kans op schade is bij gebruik volgens de instructie beperkt mede door de beperkte vaarsnelheid van een sloep en de beschermende stootrand rond de boot. Mocht er zich toch een incident voordoen dan is het belangrijk dat u dat zo snel mogelijk bij de beheerder meldt. Er kan dan worden bekeken of er actie nodig is om schade te verhelpen en/of af te wikkelen. 


Het is ook mogelijk dat er schade ontstaat veroorzaakt door derden. Noteert u in dat geval de contactgegevens van deze partij en maakt u ook een schade rapport op met situatie-schets met daarbij een beschrijving van de oorzaak van het probleem. 


Als u zelf schade hebt veroorzaakt bij derden dan accepteert u als schipper/huurder de eigen aansprakelijkheid. De WA verzekering dekt dit soms ook (mits u niet teveel heeft gedronken). Villa Waterliefde heet u graag welkom aan, op en in het water!